accordionapplearrow-btnarrow-downarrow-left-simplearrow-leftarrow-right-simplearrow-right-tablearrow-rightcard-arrowcheckconfigurecta-arrowcz-flagdownloaddropdowngoogle-playicon-testinfologo-symbol-currentcolorlogo-symbolmailmessengerphonepinplayplus-greenplusquotesocial-besocial-fbsocial-igsocial-pinsocial-vimeosocial-youtubespintreezoom

Zásady zpracování osobních údajů

Správcem Osobních údajů je: Wade Store s.r.o., IČO: 17744491, se sídlem Dolánky u Turnova 13, 511 01 Turnov, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 50304. 

Kliknutím na tlačítko „ano“, „souhlasím“, „pokračovat“ či „objednat“ berete na vědomí a vyslovujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, jak jsou dále vymezeny, za uvedených podmínek. Rovněž souhlasíte s tím, abyste byli kontaktováni e-mailem a/nebo telefonicky správcem nebo partnerskou společností.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s cookies ukládanými ve vašem zařízení je upraveno v samostatném dokumentu.

Identifikace zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete:

 • Při objednávce zboží či služeb potřebujeme k jejich doručení a uzavření kupní smlouvy povinné údaje: jméno, příjmení a doručovací adresu. Pro potvrzení objednávky a zaslání obchodních podmínek a reklamačního řádu používáme vaši e-mailovou adresu.
 • Nepovinné údaje, jako je telefonní číslo, nám pomáhají k efektivnějšímu plnění smlouvy (např. informace o doručení). Poskytujete je dobrovolně. Po doručení zboží vám můžeme poslat e-mail s prosbou o hodnocení. Před objednáním můžeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu, pokud využijete funkce jako „Hlídací pes“ (zasílání informací o dostupnosti zboží).
 • Při kontaktování zákaznické linky zpracováváme osobní údaje uvedené v komunikaci.
 • Při platbě platební kartou nejsou vaše údaje o platební kartě odesílány nám, ale přímo poskytovateli platební brány v rámci zabezpečeného přenosu. Platební brána dále přenáší data pro uskutečnění platby bance v rámci dalšího zabezpečeného přenosu. Více informací o platební bráně a bezpečnosti plateb naleznete na webu poskytovatele platební brány.
 • V rámci společných marketingových kampaní s partnery můžeme zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje můžeme kombinovat pro účely marketingových kampaní a pro řádné splnění smlouvy.
 • Při procházení našeho webu můžeme shromažďovat informace o vašem zařízení a chování, např. IP adresa, datum a čas, prohlížeč a operační systém, jazyk, chování na webu (jaké stránky jste navštívili a jaké produkty jste si prohlíželi), případně další informace o vašem zařízení.
 • Pokud povolíte používat lokační údaje, můžeme je využít ke zobrazení nejbližší pobočky a dalších relevantních informací, zasílání personalizovaných nabídek a obchodních sdělení a ke zobrazování personalizovaného obsahu.

Můžeme rovněž zpracovávat vaše osobní údaje, které získáme od našich partnerů:

 • Při objednávce zboží či služeb přes partnery.
 • Při řešení reklamací či dotazů ohledně zboží a služeb zakoupených přes partnery.
 • V rámci společných marketingových kampaní s partnery můžeme zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje můžeme kombinovat pro účely marketingových kampaní a pro řádné splnění smlouvy.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Nákup zboží a služeb: pro řádné vyřízení a doručení Vaší objednávky.
 • Péče o zákazníky: pro zodpovězení Vašich dotazů a vyřešení Vašich problémů.
 • Uživatelský účet: pro zpřístupnění užitečných funkcí (např. informování o doručení objednávky na Vaše telefonní číslo nebo e-mail).
 • Zlepšování našich služeb: na základě historie vašich objednávek a chování na webu vám můžeme nabídnout relevantnější produkty a služby. K optimalizaci webu a reklamy mimo web (personalizovaná reklama na webu třetích stran) můžeme používat nástroje pro testování (A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics a další.
 • Zákaznická hodnocení: po zakoupení zboží či služeb Vás můžeme požádat o jejich hodnocení.
 • Call centrum: telefonní hovory s naším call centrem (infolinka) můžeme nahrávat po předchozím upozornění.
 • Uplatnění práv a právních nároků: vaše osobní údaje můžeme zpracovávat k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě neuhrazené pohledávky).
 • Kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z důvodu kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.
 • Marketingové aktivity:
  • E-mailový marketing: Obchodní sdělení vám zasíláme pouze se souhlasem, který můžete kdykoli odvolat pomocí e-mailu: info@venkovniterasy.cz.
  • Telemarketing: Marketingové hovory provádíme na základě vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu.
  • Push notifikace: Mobilní aplikace [NÁZEV] zasílá krátké zprávy do telefonu („push notifikace“).
  • Marketingové soutěže: Vítězové soutěží mohou být fotografováni/natáčeni pro zvýšení transparentnosti a atraktivity soutěží.
  • Retargeting: Využíváme techniky retargetingu, které vám zobrazují reklamy na základě vašeho chování na webu.

V některých případech můžeme Vaše údaje sdílet s třetími stranami (např. dopravcem, servisním střediskem, partnerem).

Právní podklad zpracování osobních údajů

 • Plnění a uzavření smlouvy: pro uzavření a plnění kupní či jiné smlouvy ohledně zboží a služeb potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje, jako jsou fakturační a doručovací informace.
 • Oprávněné zájmy: vaše osobní údaje používáme k zobrazování relevantního obsahu a ke komunikaci s vámi, a to i formou e-mailů, SMS zpráv, push notifikací a dále k ochraně našich oprávněných zájmů (např. důkaz doručení zboží, poskytnutí služby, komunikace ohledně vlastností předmětu koupě / služby apod.). Proti zpracování na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku.
 • Souhlas: pro zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Předání osobních údajů třetím stranám

Jakožto správce můžeme předat vaše osobní údaje následujícím třetím stranám:

 • Doručování: pro doručení objednaného zboží vámi zvoleným dopravcem je nutné předat mu některé vaše osobní údaje. Tyto údaje zahrnují jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, částku k uhrazení (v případě dobírky). Dopravce je oprávněn tyto údaje zpracovávat pouze pro účely doručení zboží a poté je bezodkladně smazat.
 • Obchodní sdělení: pro rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem, SMS zprávou) nebo telemarketing můžeme využít služby třetí strany. Tato strana je vázána povinností mlčenlivosti a nesmí vaše osobní údaje použít k žádnému jinému účelu.
 • Hodnocení zboží: při hodnocení produktů nebo služeb na Heureka.cz nebo Zboží.cz můžou být vaše údaje (e-mailová adresa a informace o zakoupeném zboží/službách) sdíleny s provozovatelem daného portálu: Heureka.cz: Heureka Group a.s., Zboží.cz: Seznam.cz, a.s.
 • Zrychlení a zefektivnění vyřízení reklamace: Pro rychlejší a efektivnější vyřízení vaší reklamace může servisní středisko potřebovat další informace o závadě, jejích projevech a další relevantní údaje. Servisnímu středisku jsou zpravidla předávány následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Smluvní partneři: pro vyřízení objednávky předáme vaše osobní údaje i některému z našich smluvních partnerů. Jedná se o osobní údaje: jméno a příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail, částka k uhrazení (v případě dobírky), prohlížené, poptané, vybrané zboží či služby. Smluvní partner poté předá tyto údaje dopravci pro doručení zboží. Smluvním partnerům mohou být osobní údaje předány vaše osobní údaje i pro účely marketingových aktivit. Smluvní partneři mohou předat vaše osobní údaje naší společnosti i pro účely marketingových aktivit. Seznam smluvních partnerů, kterým mohou být předány vaše osobní údaje:
  • WPC – WOODPLASTIC a.s., IČ: 08920354, se sídlem V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 25100

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po následující dobu:

 • Smluvní vztah: po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
 • Souhlas: 5 let, nebo do odvolání souhlasu.
 • Obchodní sdělení: 5 let, nebo do odvolání souhlasu.
 • Povinnosti ze zákona: bez ohledu na souhlas po dobu stanovenou zákonem (např. daňové doklady 10 let).
 • Uživatelský účet: po dobu využívání služeb a 3 roky po zrušení (základní identifikační údaje a důvod zrušení).
 • Telefonní hovory: 1 rok, v případě oprávněného zájmu déle (např. podezření ze zneužití).

Zabezpečení osobních údajů

Uplatňujeme následující technická a organizační opatření zabezpečení osobních údajů:

 • Šifrování veškeré komunikace mezi vaším zařízením a našimi servery.
 • Hashování přihlašovacích údajů.
 • Ukládání dat na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným přístupem.
 • Pravidelné kontroly a aktualizace bezpečnostních opatření.
 • Dvoufázové ověření pro přihlášení k uživatelskému účtu.
 • Hesla neukládáme v textové podobě, používáme pouze speciálně vygenerované hašovací klíče.
 • Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Pokud je uživateli mladšímu 16 let, je nutný souhlas jeho zákonného zástupce.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 • Odvolání souhlasu: můžete kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
 • Oprava a doplnění: máte možnost opravit nebo doplnit vaše osobní údaje, pokud jsou chybné či neúplné.
 • Omezení zpracování: můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Námitka proti zpracování: máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
 • Přístup k vašim osobním údajům: můžete požádat o kopii vašich osobních údajů a informace o tom, jak s nimi pracujeme.
 • Přenositelnost vašich osobních údajů: máte právo na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci.
 • Výmaz: můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů.
 • Stížnost: máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu info@venkovniterasy.cz.

Stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů můžete podat na některém z kontaktů uvedených zde: https://uoou.gov.cz/kontakt .